Modifikacije na motociklima – 2. dio

Modifikacije na motociklima – 2. dio

Cafe racer - stražnja svjetlosna signalizacija

4. SVJETLOSNI UREĐAJI NA MOTOCIKLIMA

U drugom nastavku teksta o preinakama motocikala i njihovom prilagođavanju zakonskim propisima donosimo vam opis propisa vezanih za svjetlosnu signalizaciju na motociklima.
Izvor informacija za ove članke jednim dijelom su odgovori na pitanja na koje nam je 20. ožujka 2018. odgovorio prof. dr. sc. Goran Zovak, dipl. ing. strojarstva, rukovoditelj Odjela za ispitivanje vozila Centra za vozila Hrvatske (predmet: Odgovori na pitanja za CVH u vezi preinaka na motociklima, dokument II/2, broj 769-03/18).
Napomena: svi dijelovi teksta, a koji nisu citati odgovora gospodina Zovka, osobno su autorovo tumačenje propisa, te se on ovim ograđuje od odgovornosti za štetu proizašlu iz eventualnih netočnih zaključaka. Dakle, neka vam ovaj tekst pruži osnovne smjernice prilikom planiranja prerade motocikla, no prije realizacije provjerite ih osobno u centrima za ispitivanje CVH.

Svi podatci koji nisu citati odgovora gospodina Zovka izvedeni su uglavnom iz Pravilnika ECE br. 53 (pravilnik koji se smatra najvišom instancom propisa za sve zemlje EU i po kojem se, shodno tome, ravna i CVH) i Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama. 

4.1. Prednja svjetla (farovi)

Motocikl (kategorije L3) smije imati jedno ili dva kratka svjetla i jedno ili dva duga svjetla.

Ako su prednja svjetla izvedena u paru, ona smiju biti montirana jedno iznad drugog, ili jedno pored drugog. U slučaju jednog svjetla, ili dvaju svjetala montiranih jedno iznad drugog, njihova referentna središta moraju biti smještena na uzdužnoj osi motocikla. Ako prednja svjetla montiramo jedno pored drugog, udaljenost njihovih referentnih središta od uzdužne osi motocikla mora biti jednaka. Slikovno objašnjenje kaže:

Ako prednja svjetla promatramo odvojeno, tj. ako promatramo smještaj samo kratkih, ili samo dugih svjetala, važi isto pravilo: referentna središta jednog svjetla ili para svjetala moraju biti smještena simetrično na uzdužnu os motocikla. Objašnjeno u slici, to bi izgledalo ovako:

Pravilno i nepravilno paljenje svjetala

Taođer imajte u vidu da razmak između svjetlećih površina dvaju kratkih svjetala postavljenih jedno kraj drugog ne smije iznositi više od 200 mm. 

Ako ćemo prethodna pravila primjeniti na slučaj učestalnog “cruiserskog” razmještaja tri prednja svjetla (jedan glavni veći far, te dva dodatna smještena s lijeve i desne strane glavnog)- ona su često nepravilno električno spojena, prvenstveno iz razloga što na motociklu ne smiju postojati tri duga ili tri kratka svjetla. Slikovno objašnjenje kaže sljedeće:

Cruiseri - pravilan i nepravilan razmještaj dugih i kratkih svjetala

Obratite pažnju na varijantu c), na koju je primjenjivo još jedno pravilo: u slučaju jednog nezavisnog dugog prednjeg svjetla udaljenost između ruba površine koja emitira svjetlo i ruba bilo kojeg pojedinačnog kratkog svjetla ne smije prelaziti vrijednost od 200 mm.

Također treba imati u vidu da prednja svjetla motocikla ne smiju biti montirana niže od 500 mm ili više od 1300 mm u odnosu na tlo (mjere se odnose na rub svjetleće površine fara).

-Svjetla za maglu

Motocikl može biti opremljen i svjetlima za maglu (s jednim ili dva komada). Svjetla za maglu moraju se paliti posebnim prekidačem, neovisno o paljenju ostalih svjetala motocikla. Na razmještaj svjetala za maglu primjenjuje se isti princip simetričnog razmještaja u odnosu na uzdužnu os vozila kao i kod kratkih i dugih prednjih svjetala, no pravilnik ECE 53, koji je vrhovni izvor propisa koji su kod nas na snazi, za pojedinačno svjetlo za maglu dozvoljava da njegova svjetleća površina “ne bude udaljenija od 250 mm od uzdužne osi vozila” (točka 6.10.3.1. Pravilnika ECE br. 53 ), što dozvoljava i njegovu asimetričnu montažu.

4.2. Prednja pozicijska svjetla

Dozvoljena su jedno ili dva prednja pozicijska svjetla na motociklu. Ona mogu biti kombinirana s drugim rasvjetnim tijelima prednjeg dijela motocikla, te emitirati bijelu ili jantarnu svjetlost (jantarnu u slučaju da je svako svjetlo na jednoj strani vozila, tj. u slučaju kombinacije s pokazivačima smjera – vidi poglavlje “Dodatak: multifunkcionalni uređaji” na kraju članka). Ipak, budući da su pozicijska svjetla jantarne boje u nas neuobičajena, preporučujemo provjeru ovog propisa (izvedenog iz ECE pravilnika br. 53) u ispitnim centrima CVH.

4.3. Stražnja pozicijska svjetla

Dozvoljena su jedno ili dva stražnja pozicijska svjetla na motociklu. Po visini ona smiju biti smještena najniže 250 mm, a najviše 1500 mm iznad tla.

Neometana vidljivost za jedno pozicijsko stražnje svjetlo mora biti 80° na lijevu i desnu stranu, a u slučaju dva pozicijska svjetla vidljivost mora biti 80° prema vanjskoj strani i 45° prema sredini vozila.

Stražnja pozicijska svjetla izvedena u paru mogu biti kombinirana s pokazivačima smjera unutar jedinstvenih kućišta (vidi poglavlje “Dodatak: multifunkcionalni uređaji” na kraju članka), u tom slučaju pozicijsko svjetlo mora biti ugašeno tijekom cijelog ciklusa rada pokazivača smjera (jednako kad se pali i kad se gasi). Osim spomenutih zahtjeva, izvedenih iz Pravilnika ECE 53, hrvatski Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama kaže i da stražnja pozicijska svjetla ne smiju biti ugrađena na dio vozila koji se pomiče u vožnji.

4.4. Kočna (stop) svjetla

Motocikl može biti opremljen s jednim ili dva komada kočnih (stop) svjetala. Isto kao i pozicijska svjetla (s kojima se najčešće i kombiniraju), po visini smiju biti smještena najniže 250 mm, a najviše 1500 mm iznad tla. Kočna svjetla aktiviraju se uporabom bilo koje radne kočnice vozila.

Neometana vidljivost kočnih svjetala je 45° prema lijevoj i desnoj strani u slučaju jednog svjetla, te 45° prema van i 10° prema unutra za svako svjetlo u slučaju izvedbe u paru.

Po visini, kutovi neometane vidljivosti kočnih svjetala ne smiju biti manji od 15°, osim u slučaju da su kočna svjetla ugrađena na visini manjoj od 750 mm od tla. Tada kut neometane vidljivosti prema dolje smije biti 5°.

4.5. Pokazivači smjera

Pokazivači smjera (žmigavci) spadaju u dijelove koji se najčešće zamjenjuju neizvornima, tj. zamjenskim. U nekim je stilovima prerada (npr. caffe racer) u trendu minimalizam u koji se standardni pokazivači smjera nikako ne uklapaju, te se oni često zamjenjuju LED žmigavcima tako malih dimenzija, da su na motociklu gotovo neprimjetni kad nisu upaljeni.

-Općenito (prednji i stražnji pokazivači smjera)

Na motociklu su obavezna dva prednja i dva stražnja pokazivača smjera koja isijavaju svjetlost jantarne boje u frekvenciji treptanja od 90 impulsa (±30) u minuti (90 je najpravilnije, a sve u granicama od 60-120 je propisno), te indikator uključenosti, u zvučnom ili svjetlosnom obliku. Ukoliko je indikator uključenosti svjetlosni, on mora biti davati zelenu svjetlost.

Potrebni kut neometane vidljivosti pokazivača smjera:

Kut vidljivosti žmigavaca

Gospodinu Zovku postavili smo pitanje u ugradnji konkretnog tipa aftermarket pokazivača smjera koje smo u paru nabavili na stranici louis.de. Očitali smo mu 3 homologacijske oznake (E11 u krugu, te dvije oznake s nekoliko slova i brojeva) da bi smo se uvjerili da imamo žmigavce koje smijemo ugraditi na identičan položaj na kojem su se nalazili izvorni prednji pokazivači smjera motocikla. Na naše pitanje on je odgovorio:

Pokazivači smjera koje ste opisali u pitanju prikladni su za ugradnju na motocikle. Skrećemo pažnju da se uz homologacijsku oznaku treba nalaziti i dopunska oznaka iz koje se zaključuje da su pokazivači smjera namijenjeni za ugradnju sprijeda (oznaka 11) ili straga (oznaka 12), ili oznaka 11 i 12 za ugradnju sprijeda i straga. Planirana preinaka podliježe ispitivanju.

Srećom, naši su žmigavci nosili obje tražene oznake (11 i 12), te po tome ispunjavali uvjet za ugradnju sprijeda (gdje smo ih i namijenili) i straga. No, bez obzira na to, ovakva se izmjena mora vanredno ispitati i evidentirati u CVH.

Na pitanje smijemo li pokazivače smjera ugraditi na krajeve upravljača, te smijemo li u tom slučaju, ako su oni jasno vidljivi i straga, izostaviti stražnje pokazivače smjera, gospodin Goran Zovak je odgovorio:

Pokazivači smjera smiju biti na krajevima ručica upravljača na onim motociklima na kojima je to originalna izvedba iz vremena njihovog odobravanja (primjer MZ Trophy), što je njihovo tada stečeno pravo. Naknadne preinake ugradnjom drugačijih pokazivača smjera na druge pozicije od izvorne pri ispitivanju trebaju ispuniti zahtjeve koji su bili na snazi u trenutku odobravanja motocikla ili novije. Dakle, ukoliko nije riječ o stečenim pravima (motocikl je bio izvorno opremljen s dva pokazivača smjera – vidljiva sprijeda i straga), na motociklima se moraju nalaziti ukupno četiri pokazivača smjera. Prednji, ali samo prednji pokazivači smjera, smiju se nalaziti i na rubu ručki upravljača ukoliko su ispunjeni svi propisani zahtjevi.

Pojednostavljeno, ovo bi značilo – zaboravite da ćete motocikl opremiti samo s dva žmigavca u ručicama upravljača, ako ih je on standardno imao četiri, no moći ćete ugraditi prednje žmigavce u ručice (ako imate i stražnje žmigavce) ukoliko oni ispunjavaju sve uvjete opisane za ugradnju prednjih žmigavaca.

-Pozicije ugradnje: prednji pokazivači smjera

Ukoliko pokazivače smjera planirate ugraditi na neke druge položaje od onih na kojima su se izvorno nalazili, potrebno je snaći se u hrpi objašnjenja i mjera.

  1. Mora postojati minimalna udaljenost od 240 mm između osvjetljavajućih površina lijevog i desnog pokazivača smjera
  2. Po visini: montirani najmanje 350, a najviše 1200 mm iznad tla.
  3. Moraju biti smješteni izvan uzdužne vertikalne ravnine koja je tangencijalna na vanjske rubove osvjetljavajućih površina glavnog svjetla/svjetala. Ovo ćemo najlakše objasniti jednostavnim crtežom:
    Nedozvoljen i dozvoljen smještaj žmigavaca
  4. Minimalna udaljenost između osvjetljavajućih površina pokazivača smjera i najbližeg kratkog svjetla ovisi o intenzitetu svjetlosti pokazivača smjera. Tako npr. ako intenzitet svjetlosti pokazivača smjera iznosi 90 cd (kandela), on mora biti najmanje 75 mm udaljen od svjetleće površine kratkog svjetla. Ako intenzitet žmigavca iznosi 175 cd, udaljenost mora biti min. 40 mm. Za žmigavce od 250 cd ta je udaljenost min. 20 mm, a za 400 cd može biti i ispod 20 mm. Budući da podatak o intenzitetu svjetlosti pokazivača smjera vjerojatno nećete lako pronaći, najsigurnije je da planirate da udaljenost pokazivača smjera i kratkog svjetla ne bude manja od 75 mm.

-Pozicije ugradnje: stražnji pokazivači smjera

Glavni uvjeti za smještaj stražnjih pokazivača smjera su :

  1. Razmak između unutarnjih rubova dviju osvjetljavajućih površina mora biti najmanje 180 mm.
  2. Po visini: montirani najmanje 350, a najviše 1200 mm iznad tla.
  3. Udaljenost prema naprijed između poprečne ravnine koja odgovara najizbočenijoj uzdužnoj stražnjoj točci vozila i referentnog središta stražnjih pokazivača smjera ne smije prelaziti 300 mm.
  4. Po visini, kutovi neometane vidljivosti pokazivača smjera ne smiju biti manji od 15°, osim u slučaju da su pokazivači ugrađeni na visini manjoj od 750 mm od tla. Tada kut neometane vidljivosti prema dolje smije biti 5°.

4.6. Osvjetljenje registarske pločice

Za osvjetljenje registarske pločice Pravilnik br. 53 ECE kaže da mora jasno osvjetliti cijelu površinu registarske pločice. Hrvatski Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama dodaje i da “svjetlost koja osvjetljava stražnju registarsku pločicu mora biti takva da je noću, pri dobroj vidljivosti, moguće čitati oznake i brojeve na pločici s udaljenosti najmanje od 20 m.” Isti Pravilnik također naglašava da svjetlo osvjetljenja registarske pločice ne smije biti direktno vidljivo sa stražnje strane vozila, tj. da mora biti zakriljeno od pogleda.

4.7. Stražnja retroreflektirajuća površina

Stražnje retroreflektirajuće površine moraju biti jedna ili dvije, crvene boje, a ne smiju biti trokutastog oblika. Minimalna visina montaže u odnosu na tlo iznosi 250 mm, a maksimalna 900 mm. Neometana vidljivost mora biti najmanje 30° na lijevu i desnu stranu u slučaju jedne retroreflektirajuće površine, a 30° prema van i 10° prema unutra za svaku površinu u slučaju montaže u paru.

Hrvatski Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama dodaje da stražnja retroreflektirajuća površina mora imati svjetleću površinu od najmanje 20 cm2.

4.8. Bočne retroreflektirajuće površine

Jedna ili dvije sa svake strane vozila. Ne smiju biti trokutastog oblika. Mogu biti jantarne boje kada se montiraju više prema naprijed, ili jantarne ili crvene kada se montiraju više prema natrag. Trebaju biti smještene na mjesta koje neće biti skrivena odjećom vozača i putnika. Neometana vidljivost mora biti 30° prema naprijed i natrag.

4.9. Dnevno svjetlo (opcionalno)

Dnevna svjetla nisu obvezna, no mogu se instalirati kao pojedinačno dnevno svjetlo, ili u paru. Mogu biti samostalna, ili integrirana u postojeća prednja svjetla. Za dnevna svjetla također vrijede principi simetričnog postavljanja u odnosu na uzdužnu os vozila, no u slučaju jednog samostalnog dnevnog svjetla koje je postavljeno pokraj postojećeg fara, ono može biti postavljeno asimetrično, tako da mu rub svjetleće površine ne bude udaljeniji od 250 mm od uzdužne osi vozila. Ukoliko posebna dnevna svjetla ugrađujemo u paru, razmak između rubova njihovih svjetlećih površina ne smije biti veći od 420 mm.

Minimalna visina montaže dnevnog svjetla jest 250 mm od tla, a maksimalna 1500 mm.

Ako dnevno svjetlo postoji na motociklu, ono se mora paliti automatski, čim se upali i motocikl, a gasiti čim se upali kratko ili dugo svjetlo motocikla. Jedino u slučaju paljenja upozoravajućeg dugog svjetla (“blic”) dnevno svjetlo se ne mora ugasiti. 

Dodatak: multifunkcionalni uređaji

Zadnjih godina svjedoci smo modernih kombinacija, npr. one koju smo prvo vidjeli na motociklima Harley-Davidson, a sada ju već proizvode i aftermarket proizvođači: kombinacija stražnjih/stop svjetala i žmigavaca.

Kellermann Bullet 1000 DF - aftermarket kombinacija stražnjeg pozicijskog/stop svjetla i žmigavca
Kellermann Bullet 1000 DF – aftermarket kombinacija stražnjeg pozicijskog/stop svjetla i žmigavca

Budući da se često radi o uređajima s istaknutom EU homologacijom, pitali smo našeg sugovornika o ugradnji takve signalizacije. Njegovo odgovor je:

Ukoliko je svjetlosno-signalni uređaj multifunkcionalan, njegova ugradnja treba biti izvedena u skladu sa zahtjevima svih funkcija koje uređaj posjeduje (stražnja pozicijska svjetla, kočna svjetla, pokazivači smjera).

Ne zaboravite da se sve preinake te ugradnje neizvornih dijelova, bez obzira na to da li ste ih izveli prema ovdje navedenim propisima ili ne, moraju evidentirati u ispitnim stanicama CVH, te da svi dijelovi moraju imati odgovarajuće E-oznake – ako dijelove kupujete npr. na stranici louis.de, uvijek je označeno kada su oni “e-approved” (“E-geprüft”). 

Prema prvobitnom planu, serijal o preinakama trebao se sastojati od dva članka, no zbog opsežnosti današnje teme o svjetlosnoj signalizaciji, napisat ćemo i treći, završni članak u kojem će biti opisani retrovizori i preinake nosača registarskih pločica te ispušnog sustava. 

Designed by T-mark Vinkovci