10. ožujka 1927. – rođen Robert Kearns, autor auto-brisača sa stankom

10. ožujka 1927. – rođen Robert Kearns, autor auto-brisača sa stankom

Patentirani brisači Roberta Kearnsa
Brisači Roberta Kearnsa, patent prijavljen 1964. a odobren 1967. godine.

Kada se Robert Kearns 1967. godine obratio vodećim američkim proizvođačima automobila sa svojim patentom brisača vjetrobranskog stakla sa stankom, oni su ga redom odbili, da bi se na nedugo zatim takvi brisači počeli pojavljivati na njihovim automobilima.

Budući da je Kearns bio vlasnik zvaničnog patenta, odlučio je pokrenuti sudske parnice. Započeo je tužbom protiv Forda (1978. godine) i Chryslera (1982.). Parnica protiv kompanije Ford završena je 1990. godine presudom kojom je Kearns obeštećen s 10,1 milijuna dolara. 1992. godine okončana je i njegova parnica protiv Chryslera, u kojoj mu je dosuđeno 30 milijuna dolara.

Tvrtka General Motors izbjegla je presudu za obeštećenje Kearnsa zbog zastare.

Designed by T-mark Vinkovci